Category Archives: Életünk

Bolyai Természettudományi Csapatverseny – 2019

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjén iskolánk 4. osztályos tanulóiból megalakult “Szarka-Lábak” csapat 7. helyezést ért el.

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Ida néninek is a szép eredményhez!

Zrínyi Ilona Matematikaverseny – 2019

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi fordulóján részt vevő 2. és 4. osztályos tanulóink közül Pasztusics Anna 2. osztályból XIII., Izsa Boglárka, Kolozár Lili és Kulcsár Petra 4. osztályból csapatban II. helyezést értek el.

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Kassai Ildikó néninek is!

23. Országos Zsoltáréneklő Verseny

„…tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” Kolossé 3:16

  1. november 30-án 23. alkalommal népesült be a Budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda épülete az ország 29 református általános iskolájából érkező 127 diákkal és 59 kísérő pedagógussal, illetve szülővel. Olyan gyermekek érkeztek közénk, akik már bizonyították, hogy éneklésben, különösen zsoltárok éneklésében ők a legjobbak saját iskolájukban. Hálát adhattunk az Útistennek, hogy az elmúlt évek során hagyományosan újra és újra jelentkező református iskolák mellett olyan intézmények is megtiszteltek bennünket, akik eddig még nem jártak versenyünkön.

Valóban jó érzés volt, hogy kicsinységünk ellenére ennyi vendéget tudtunk zökkenőmentesen fogadni.

A verseny előtti hetekben, napokban kollégák és nagyobb diákok izgalommal díszítgettük intézményünk falait.

Mindig igyekszünk úgy fogadni vendégeinket, hogy szeretetünk a dekorációban, az ajándékokban, a programokban is megmutatkozzanak.

Fontos számunkra, hogy az Úristen igéi erősítsenek ne csak bennünket, hanem vendégeinket is. Ezért keresünk mindig olyan igéket, amelyben éneklésre, az Úristen dicsőítésére buzdító szavak találhatók.

Mellette egy országtérképen jelöltük be azokat a városokat, ahonnan versenyzőink érkeztek.

Ez is kedves emlék marad, ahogyan körbe állják a versenyzők a térképet, és megnyugvással emlegetik, hogy megtalálták saját jelüket rajta. Mindig kedves jelnek szánjuk, hogy az elmúlt év versenyzőiről kitett fotókon minél többen fedezhessék fel iskolatársukat vagy önmagukat, visszaidézve a tavalyi versenyt és örülve a mának.

A verseny napjának eseményei:

Vendégeinket már kora reggel tízóraival fogadtuk, melynek elkészítésében tanítványaink és szüleik segédkeztek.

10 óra előtt teljesen megtelt a fenntartó Rózsatéri Református Egyházközség templomtere. Kb. 250 résztvevő, kísérő és segítő énekelte hálatelten  134. és 150. zsoltárt Budai Zsuzsanna énektanár vezetésével. Ezután az izgalmak teljes oldása érdekében még egy rögtönzött kánonra is sor került: “Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel…”

Iskolánk fiatal lelkésze, Tihanyi Kristóf rövid áhítata az értékekről, az igaz értékről szólt. Paganini egy híressé vált történetével biztatta a versenyzőket és minden őt hallgatót.

A versenyt igazgató urunk, Nagy Gábor nyitotta meg rövid tájékoztatóval.

Ezután szinte hömpölyögtek az események.

Természetesen minden korosztály egy-egy tanteremben a saját versenyén vett részt.

Csodálatos hangok töltötték meg iskolánk levegőjét, szívet-lelket melengető zsoltárokat hallgathattunk. Minden versenyző két kötelezően megadott zsoltárt énekelt el, majd ezt követően a szabadon választott éneküket mutatták be.

A zsoltáréneklő verseny érdekes színfoltja minden évben a „Ki tud több zsoltárt?” verseny. Ez a kategória nem vonz sok gyermeket, de akik bátran beneveznek, mindig bizonyítják, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a zsoltárokkal való megismerkedést. Dicséret illeti őket innen a sorok közül is, hiszen ők nem 3 dallammal készülnek erre a versenyre, hanem jóval több zsoltárt kell kívülről tudniuk.

A versenyzők bemutatkozása után addig, amíg a zsűri visszavonul az értékelésre, munkatársaink segítségével igyekszünk az oklevelek minél gyorsabb nyomtatására, s ezalatt az idő alatt igyekeztünk kellemes emlékké varázsolni vendégeink idejét: három helyen kézműveskedhettek.

Adventhez közeledve tűlyukasztásos módszerrel készíthettek képeslapot bibliai igével. A vállalkozó kedvűek fonaltechnikával karkötőt is készítettek. A türelmesebbek pedig szebbnél szebb színezőkkel tölthették idejüket. Akik pedig a mozgást választották, tornatermünkben felépített akadálypályákon bizonyíthatták, hogy nemcsak az éneklésben rátermettek.

Az ebédidő már azt jelezte, hogy nemsokára kiderül, hogy a kiválóan éneklők közül kik érdemlik meg leginkább a helyezéseket.

De mielőtt erre sor került volna, újra a templomunkban gyülekeztünk és a várakozási időben közös éneklésre buzdítottunk valamennyi résztvevőt: rögtönzött „óriáskórust” sikerült alkotnunk, ahol egy Bárdos Lajos: Istenemet örökké imádom c. kánonját tanultunk meg, majd valamennyien szorosan egymás mellé állva énekeltük el.

Ez az előadás méltán mutatott példát tanítványainknak, hogy énekkel dicsérni az Urat mily nagy gyönyörűség. Hála érte!

Arra is kedves bizonyíték volt, hogy mennyi jóság van bennünk, emberekben, csak tudatosan oda kell figyelnünk rá. A szeretet minden akadályt legyőz! Hála érte!

Az egyszeri, megismételhetetlen kórus előadása után a zsűri tagjai vették át a szót. Korosztályonként röviden értékelték a versenyzőket. A sok-sok dicséret mellett főként a felkészítő tanároknak adtak a jövőre nézve hasznos jó tanácsokat.

23 éve igyekszünk kellemes emlékké tenni minden induló versenyzőnek, hogy eljöjjenek hozzánk. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy valamennyien kapjanak oklevelet, mellyel arany-ezüst-bronz minősítés jár. Az oklevél mellett kicsinyke ajándékokkal is kedveskedhettünk, melyet minden versenyző és kísérő megkapott.

A dobogós helyezettek pedig örömmel vehették át oklevelük mellé könyv-és ajándéktárgy jutalmukat.

Ünnepelni jó! Versenyezni jó! Együtt lenni jó!

Hálát adhatunk a mi Mennyei Gondviselőnknek, hogy ebben a tanévben is megajándékozott  a Zsoltáréneklő verseny lehetőségével. Hálával tartozunk a sikerekért, a békességért, a gördülékenységért, a sok kedvességért, mosolyért és szeretetért, amely az egész napunkat jellemezte!

Bízunk benne, hogy vendégeinkkel együtt valamennyien úgy tértünk haza ezen a napon, hogy jövőre itt találkozunk újra!

SOLI DEO GLORIA!

1956. október 23-ra emlékeztünk

Ezen a napon tört ki a magyar történelem talán legdicsőségesebb forradalma és szabadságharca. A forradalom győzött, de az akkori világ legnagyobb hatalma a szabadságharcot vérbe fojtotta.

Egy idegen hatalom, a világ leghatalmasabb hadserege leverte a “pesti srácok” küzdelmét.

Diákok, munkás- és paraszt fiatalok néztek farkasszemet a szovjet tankokkal, amelytől az egész világ rettegett.

Hogy mit szerettek volna azok a “pesti srácok”? Hogy mit szerettek volna a forradalom hősei? A sztálinista diktatúra helyett szabadon választott, demokratikus kormányt, demokratikus államot, a többpártrendszer bevezetését.

A munkabérek reálértékének helyreállítását és a beszolgáltatások eltörlését. A szovjet kultúrpolitika helyett teljes vallásszabadságot, hagyományainknak megfelelő oktatást. Független sajtót.

Iskolánkban a magyar himnusz közös eléneklése után így emlékeztünk ezekre az eseményekre:
Alsós diákjaink részére akadályverseny volt különböző állomásokkal:
  • a kisebbek  lyukas zászlót készítettek
  • a nagyobbak ’56-os fényképek segítségével  készítettek montázst
  • a kicsik meghallgattak  egy történetet Csics Gyula: Magyar forradalom: 1956 – Napló című könyvéből( forradalom, ahogy egy 12 éves gyerek átélte)
  • a 3-4. osztályosoknak egy, az 1956-os eseményekről szóló szöveg összekevert mondatait kellett sorrendbe állítaniuk
  • a kicsikkel megtanultuk Kiss Dénes: Velünk vagy ellenünk c. versét
  • a nagyoknak megadott szavak felhasználásával kellett verset írniuk

És hogy a harc “élménye” is meglegyen: Sztálin papírszobrát kellett ledönteni nagy focilabdával, majd célba dobást gyakoroltak tankra babzsákkal.

Felső tagozatos diákjainknak először meghívott vendégünk, Dr. Nagy Sándor mesélte el saját forradalmi élményeit, majd Budapest-foglaló vetélkedő volt, melynek során a “pesti srácok” elfoglalták a szovjetektől Budapestet.

A Honfoglalóhoz hasonló kvízjáték kérdéseinek megválaszolásával lehetett kerületeket elfoglalni. A csapatok tagjait 5-es, 7-es, 8-os diákok alkották együtt.

Kirándulás a János-hegyi kilátóhoz

Szeptember 15-én, szombaton volt a tanévnyitó kirándulásunk új osztályfőnökünkkel. Nem sokkal dél után találkoztunk a Gyermekvasút Hűvösvölgy-i végállomásánál. Innen közösen mentünk kisvonattal János-hegy állomásig, majd felsétáltunk az Erzsébet-kilátóig.

A kilátóban kicsit nézelődtünk, megcsodáltuk a panorámát, majd visszasétáltunk a játszótérre, ahol a gyerekek játszhattak, közben eszegettünk, beszélgettünk, ismerkedtünk.

Végül visszamentünk a Gyermekvasúthoz, egészen Hűvösvölgyig vonatoztunk együtt, innen pedig mindenki egyénileg folytatta útját hazáig.

Jó alkalom volt a kötetlen, laza együttlétre, ismerkedésre, piknikezésre.

Köszönjük Ildikó néninek a közös együttlétet!

Családi délelőtt képekben

Szeptember 29-én ismételten megrendezésre került iskolánkban a gyerekek és családok körében igen népszerű családi napunk. A rendezvény nagy sikert aratott mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. Színes, érdekes, élményszerű programokkal vártuk a kicsiket, nagyokat.

A hagyományt követve minden osztály szülői közössége közös főzés, építő beszélgetések által ismerkedett egymással. A gyerekek, lelkes szülői segítők közreműködésével gazdag programokon vehettek részt: egy perc és nyersz vetélkedő, kézműves foglalkozások: körmönfonás, szappankészítés, csuhézás, mécsestartó készítés.

A fiúk nagy örömére idén is megrendeztük  a várva várt focibajnokságot. A mérkőzések levezetésében apukák segítettek.

Míg az udvaron készültek a finomabbnál finomabb ételek, bent az osztálytermekben is érdekes programok (kacatvásár, logikai játékok) várták a gyerekeket.

Akik fáztak,  hangulatos teaházban melegedhettek.

Az udvaron érdekes hátterekkel vicces képek készültek. Vállalkozó kedvű résztvevőkben nem volt hiány.

A meglepetés idén sem maradt el. Délben Kata néni és a Fakutya együttes műsora került “színpadra”.

A délelőttünket közös óriásbuborék fújással zártuk.

Hálát adunk az időjárásért, a jó hangulatért, a sok közös élményért.

Köszönjük a családok lelkes közreműködését.

Családi délelőtt programjai

A családi délelőtt programjai:

9:00 Gyülekező, csere-bere (ruha, játék), szülői vásár

Helyszín: földszint folyosó

9:30 Szappankészítés (az alapanyagnak lesz anyagi vonzata)

Helyszín: udvar

9:30 Focibajnokság (Előzetes jelentkezés a faliújságon, 4 gyerek+1 szülő csapatonként)

Helyszín: udvar, tornaterem

9:30-11:30 Teaház

10:00-11:30 Kézműves foglalkozások

Helyszín: udvar

10:00 “Üljünk le együtt!”

Helyszín: udvar

10:00-11:00 Labirintus másként

Helyszín: tanterem

10:00-11:30 1 perc és  nyersz vetélkedő

10:30-tól  Fotózás másként

Helyszín: udvar

11:45 Focibajnokság eredményhirdetés

12:00 Meglepetés műsor

12:30-tól ebéd

Éves eseménynaptár

Tisztelt Szülők!

A 2018/19-es tanév eseményei az alábbi táblázatokban találhatóak:

Eseménynaptár_1. félév

Eseménynaptár_2. félév

2014. OZSV képei

2012. Karácsonyi hangverseny