Category Archives: Iskolai fotók, képek

Bolyai Természettudományi Csapatverseny – 2019

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjén iskolánk 4. osztályos tanulóiból megalakult “Szarka-Lábak” csapat 7. helyezést ért el.

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Ida néninek is a szép eredményhez!

Zrínyi Ilona Matematikaverseny – 2019

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi fordulóján részt vevő 2. és 4. osztályos tanulóink közül Pasztusics Anna 2. osztályból XIII., Izsa Boglárka, Kolozár Lili és Kulcsár Petra 4. osztályból csapatban II. helyezést értek el.

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Kassai Ildikó néninek is!

23. Országos Zsoltáréneklő Verseny

„…tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” Kolossé 3:16

  1. november 30-án 23. alkalommal népesült be a Budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda épülete az ország 29 református általános iskolájából érkező 127 diákkal és 59 kísérő pedagógussal, illetve szülővel. Olyan gyermekek érkeztek közénk, akik már bizonyították, hogy éneklésben, különösen zsoltárok éneklésében ők a legjobbak saját iskolájukban. Hálát adhattunk az Útistennek, hogy az elmúlt évek során hagyományosan újra és újra jelentkező református iskolák mellett olyan intézmények is megtiszteltek bennünket, akik eddig még nem jártak versenyünkön.

Valóban jó érzés volt, hogy kicsinységünk ellenére ennyi vendéget tudtunk zökkenőmentesen fogadni.

A verseny előtti hetekben, napokban kollégák és nagyobb diákok izgalommal díszítgettük intézményünk falait.

Mindig igyekszünk úgy fogadni vendégeinket, hogy szeretetünk a dekorációban, az ajándékokban, a programokban is megmutatkozzanak.

Fontos számunkra, hogy az Úristen igéi erősítsenek ne csak bennünket, hanem vendégeinket is. Ezért keresünk mindig olyan igéket, amelyben éneklésre, az Úristen dicsőítésére buzdító szavak találhatók.

Mellette egy országtérképen jelöltük be azokat a városokat, ahonnan versenyzőink érkeztek.

Ez is kedves emlék marad, ahogyan körbe állják a versenyzők a térképet, és megnyugvással emlegetik, hogy megtalálták saját jelüket rajta. Mindig kedves jelnek szánjuk, hogy az elmúlt év versenyzőiről kitett fotókon minél többen fedezhessék fel iskolatársukat vagy önmagukat, visszaidézve a tavalyi versenyt és örülve a mának.

A verseny napjának eseményei:

Vendégeinket már kora reggel tízóraival fogadtuk, melynek elkészítésében tanítványaink és szüleik segédkeztek.

10 óra előtt teljesen megtelt a fenntartó Rózsatéri Református Egyházközség templomtere. Kb. 250 résztvevő, kísérő és segítő énekelte hálatelten  134. és 150. zsoltárt Budai Zsuzsanna énektanár vezetésével. Ezután az izgalmak teljes oldása érdekében még egy rögtönzött kánonra is sor került: “Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel…”

Iskolánk fiatal lelkésze, Tihanyi Kristóf rövid áhítata az értékekről, az igaz értékről szólt. Paganini egy híressé vált történetével biztatta a versenyzőket és minden őt hallgatót.

A versenyt igazgató urunk, Nagy Gábor nyitotta meg rövid tájékoztatóval.

Ezután szinte hömpölyögtek az események.

Természetesen minden korosztály egy-egy tanteremben a saját versenyén vett részt.

Csodálatos hangok töltötték meg iskolánk levegőjét, szívet-lelket melengető zsoltárokat hallgathattunk. Minden versenyző két kötelezően megadott zsoltárt énekelt el, majd ezt követően a szabadon választott éneküket mutatták be.

A zsoltáréneklő verseny érdekes színfoltja minden évben a „Ki tud több zsoltárt?” verseny. Ez a kategória nem vonz sok gyermeket, de akik bátran beneveznek, mindig bizonyítják, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a zsoltárokkal való megismerkedést. Dicséret illeti őket innen a sorok közül is, hiszen ők nem 3 dallammal készülnek erre a versenyre, hanem jóval több zsoltárt kell kívülről tudniuk.

A versenyzők bemutatkozása után addig, amíg a zsűri visszavonul az értékelésre, munkatársaink segítségével igyekszünk az oklevelek minél gyorsabb nyomtatására, s ezalatt az idő alatt igyekeztünk kellemes emlékké varázsolni vendégeink idejét: három helyen kézműveskedhettek.

Adventhez közeledve tűlyukasztásos módszerrel készíthettek képeslapot bibliai igével. A vállalkozó kedvűek fonaltechnikával karkötőt is készítettek. A türelmesebbek pedig szebbnél szebb színezőkkel tölthették idejüket. Akik pedig a mozgást választották, tornatermünkben felépített akadálypályákon bizonyíthatták, hogy nemcsak az éneklésben rátermettek.

Az ebédidő már azt jelezte, hogy nemsokára kiderül, hogy a kiválóan éneklők közül kik érdemlik meg leginkább a helyezéseket.

De mielőtt erre sor került volna, újra a templomunkban gyülekeztünk és a várakozási időben közös éneklésre buzdítottunk valamennyi résztvevőt: rögtönzött „óriáskórust” sikerült alkotnunk, ahol egy Bárdos Lajos: Istenemet örökké imádom c. kánonját tanultunk meg, majd valamennyien szorosan egymás mellé állva énekeltük el.

Ez az előadás méltán mutatott példát tanítványainknak, hogy énekkel dicsérni az Urat mily nagy gyönyörűség. Hála érte!

Arra is kedves bizonyíték volt, hogy mennyi jóság van bennünk, emberekben, csak tudatosan oda kell figyelnünk rá. A szeretet minden akadályt legyőz! Hála érte!

Az egyszeri, megismételhetetlen kórus előadása után a zsűri tagjai vették át a szót. Korosztályonként röviden értékelték a versenyzőket. A sok-sok dicséret mellett főként a felkészítő tanároknak adtak a jövőre nézve hasznos jó tanácsokat.

23 éve igyekszünk kellemes emlékké tenni minden induló versenyzőnek, hogy eljöjjenek hozzánk. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy valamennyien kapjanak oklevelet, mellyel arany-ezüst-bronz minősítés jár. Az oklevél mellett kicsinyke ajándékokkal is kedveskedhettünk, melyet minden versenyző és kísérő megkapott.

A dobogós helyezettek pedig örömmel vehették át oklevelük mellé könyv-és ajándéktárgy jutalmukat.

Ünnepelni jó! Versenyezni jó! Együtt lenni jó!

Hálát adhatunk a mi Mennyei Gondviselőnknek, hogy ebben a tanévben is megajándékozott  a Zsoltáréneklő verseny lehetőségével. Hálával tartozunk a sikerekért, a békességért, a gördülékenységért, a sok kedvességért, mosolyért és szeretetért, amely az egész napunkat jellemezte!

Bízunk benne, hogy vendégeinkkel együtt valamennyien úgy tértünk haza ezen a napon, hogy jövőre itt találkozunk újra!

SOLI DEO GLORIA!

Kirándulás a János-hegyi kilátóhoz

Szeptember 15-én, szombaton volt a tanévnyitó kirándulásunk új osztályfőnökünkkel. Nem sokkal dél után találkoztunk a Gyermekvasút Hűvösvölgy-i végállomásánál. Innen közösen mentünk kisvonattal János-hegy állomásig, majd felsétáltunk az Erzsébet-kilátóig.

A kilátóban kicsit nézelődtünk, megcsodáltuk a panorámát, majd visszasétáltunk a játszótérre, ahol a gyerekek játszhattak, közben eszegettünk, beszélgettünk, ismerkedtünk.

Végül visszamentünk a Gyermekvasúthoz, egészen Hűvösvölgyig vonatoztunk együtt, innen pedig mindenki egyénileg folytatta útját hazáig.

Jó alkalom volt a kötetlen, laza együttlétre, ismerkedésre, piknikezésre.

Köszönjük Ildikó néninek a közös együttlétet!

Tanévzáró

2018. június 17-én volt a tanévzáró istentiszteletünk, amelyen fellépett iskolánk kórusa, valamint a pedagógusok kara.
Itt kerültek kiosztásra a Karácsony Sándor-díjak is.
Ebben a tanévben az alábbiak szerint döntött az Iskolaszék:

a végzős diákok közül Szabó Levente István vehette át a díjat

munkatárs kategóriában Tőke Ildikó iskolatitkár kapta meg a díjat

szülői kategóriában a Szabó házaspár nyerte el a díjat

Itt búcsúztunk el azoktól a kollégáktól is, akik a következő tanévben már nem itt folytatják munkájukat.

Ballagás

2018. június 13-án volt iskolánkban a 8. osztály ballagása.

Bendegúz levelezős verseny

Ebben a tanévben is jó néhányan jelentkeztek és értek el szép eredményt a Bendegúz levelező tanulmányi versenyen.

Az egész tanév során hat fordulón át kaptak feladatokat a versenyzők és az elért összpontszámok alapján nyerték el a különböző fokozatokat:

Pap Luca Borbála 1. osztályos tanulónk  matematikából arany minősítést kapott

Pisky Zsófia Katalin 1. osztályos tanulónk  környezetismeretből arany minősítést kapott

Popp Hanna Dóra 1. osztályos tanulónk  matematikából, anyanyelvből, szövegértésből és környezetismeretből arany minősítést kapott

Weidinger Máté  1. 1. osztályos tanulónk  matematikából arany minősítést kapott

Dezsényi Zsombor 2. osztályos tanulónk  matematikából arany minősítést kapott

Nagy Elina Judit 2. osztályos tanulónk  matematikából arany minősítést kapott

Horváth Kristóf Olivér 3. osztályos tanulónk  matematikából és anyanyelvből arany minősítést kapott

Kulcsár Petra 3. osztályos tanulónk  matematikából arany minősítést kapott

Popp Emma Boróka 3. osztályos tanulónk  matematikából, anyanyelvből, szövegértésből és környezetismeretből  arany minősítést kapott

Golej Áron 4. osztályos tanulónk  matematikából ezüst minősítést kapott

Nagy Márk Csaba 5. osztályos tanulónk  matematikából arany minősítést kapott

Weidinger Áron 5. osztályos tanulónk  matematikából, történelemből arany minősítést kapott

Fischer Máté 6. osztályos tanulónk történelemből bronz minősítést kapott

Szentiványi Szonja 6. osztályos tanulónk matematikából bronz minősítést kapott

Ezen kívül, aki vállalkozott rá, a Bendegúz szervezésében, részt vehetett egy hagyományos tanulmányi versenyen is, ahol a helyszínen kellett megoldani egy feladatsort és a győztesek az országos döntőre is bejuthattak. Idén ez nekünk nem sikerült, de Kulcsár Petra 3. osztályos tanulónk 2. helyezett lett matematikából.

Minden helyezettnek és résztvevőnek gratulálunk!

Közös szavalás – költészet hete

A videó itt tekinthető meg:

Közös szavalás költészet hete

Forradalmi szabadulószoba

Ebben a tanévben az 1848. március 15-re és az azt követő szabadságharcra való emlékezésnek rendhagyó módját választotta iskolánk.

A készülődés már az ünnep előtti napokban elkezdődött, a tantermek faliújságaira kikerültek a neves történelmi eseménnyel kapcsolatos kérdések, kutatómunkára ösztönző feladatok és elkészült a nemzeti ünnephez méltó dekoráció is.

Délelőttünk a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd egy Petőfi verset hallgattunk meg Zámbó Marci előadásában. A legizgalmasabb rész azonban csak ez után következett.

A “forradalmi szabadulószoba” feladatait az ötletgazda 6. osztályosok segítségével állítottuk össze, évfolyamonként más-más kihívások elé állítva ezzel diákjainkat. Az ünnepi hajviselet vagy a nemzeti színű szendvicsek elkészítése, a toborzóplakát megrajzolása, a katonadalok eléneklése közös gondolkodásra és együttműködésre késztette a szabadulni vágyókat. / A termeket valóban kulcsra zártuk, a diákok osztályfőnököstül odabent, a folyosókon és az épületben így egy darabig szokatlan csend honolt.. 🙂 /

Fizikai erőfeszítések nélkül mit sem ér egy ilyen délelőtt.. 🙂  Úgy tűnt azonban, a 100 fekvőtámasz teljesítése nem okozott gondot, mindenki bebizonyította, hogy kiváló katona lehetne. A korabeli eseményekkel kapcsolatos totót is ügyesen oldották meg az osztályok. A kiszabadulást az is nehezítette, hogy a termekbe zárt csapatoknak először is azokat az elrejtett üzeneteket kellett megkeresniük, melyek a megoldandó feladatokat tartalmazták, csak ezután kezdődhetett a szellemi, fizikai “erőpróba”.

A délelőtt szerencsésen végződött, mert bár nem könnyen / két helyiségben nem akart kinyílni az ajtó, beragadt a zár 🙂 / , az osztályok kiszabadultak és a legügyesebbek – akik az eredményes feladatmegoldással a legtöbb katonát toborozták – átvehették a jól megérdemelt tortát és csokikat. Alkalmunkat a Szózat eléneklésével zártuk.

Köszönet jár a 6. osztályosoknak és Kassai Ildikó néninek a feladatok összeállításában és az egész nap sikeres lebonyolításában nyújtott segítségéért.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virágvasárnapi istentisztelet