Category Archives: Névadónk

Tanévzáró

2018. június 17-én volt a tanévzáró istentiszteletünk, amelyen fellépett iskolánk kórusa, valamint a pedagógusok kara.
Itt kerültek kiosztásra a Karácsony Sándor-díjak is.
Ebben a tanévben az alábbiak szerint döntött az Iskolaszék:

a végzős diákok közül Szabó Levente István vehette át a díjat

munkatárs kategóriában Tőke Ildikó iskolatitkár kapta meg a díjat

szülői kategóriában a Szabó házaspár nyerte el a díjat

Itt búcsúztunk el azoktól a kollégáktól is, akik a következő tanévben már nem itt folytatják munkájukat.

Elismerések: Karácsony Sándor-díj

A Karácsony Sándor-díjat az Iskolaszék 2000-ben alapította.

Ebben a díjban azok részesülhetnek, akik kiemelkedő módon járultak hozzá az iskola, óvoda alapításához, működtetéséhez, szellemiségének, lelkületének, oktatási színvonalának alakításához, öregbítve ezzel az intézmény jó hírnevét.

A Díjat megkaphatja az a végzős, ill. végzett tanuló is, aki mind tanulmányaiban, mind pedig szellemi és közösségi tevékenységében példaadó diákja volt iskolánknak.

A kitüntetésben egy személy többször is részesülhet, de két egymást követő alkalom között több évnek el kell telnie! A Karácsony Sándor Díj erkölcsi értékének megőrzése érdekében az Iskolaszék dönthet úgy is, hogy az adott évben egy, vagy több kategóriában nem osztja ki a Díjat.

A fentiek alapján tehát évente három személy kaphatja meg a díjat:

 • egy végzős, vagy már végzett tanuló
 • egy óvodai – iskolai munkatárs (tehát nem csak pedagógus)
 • egy szülő, vagy külső támogató

 

Az elmúlt hét évben a következő személyek nyerték el a Díjat:

2000-ben, a 10 éves jubileum alkalmából (ekkor az egész addigi időtartamra vonatkozóan):

 • Ablonczy Dániel,
 • Ablonczy Kálmán,
 • Ablonczy Tamás,
 • Bruckner Csaba,
 • Bognár Zalánka,
 • Donáth Jordánka,
 • Donáth István,
 • Farkas Zsuzsanna,
 • Hatvany László,
 • Hatvany Lászlóné,
 • Dr. Kontra György,
 • László Jánosné (Etus néni),
 • Nagy Gábor,
 • Nagyné Bartha Anikó,
 • Soós Katalin

2001-ben:

 • Bartha József,
 • Szilvási Andrásné (Marika néni a titkárságon),
 • Vass Réka

2002-ben:

 • Drescher Géza és Drescher Gézáné (Irénke néni),
 • Nagy Mariann,
 • Boda Martina

2003-ban:

 • Polereczky Sándorné (Ilike néni),
 • Muraközy Andrea

2004-ben:

 • Pap István,
 • Bartha Zsuzsanna

2005-ben:

 • Kisberk Imre,
 • Barna Sándorné,
 • Hlavács Regina

2006-ban:

 • Dénes Annamária,
 • Lelovits Krisztina,
 • Győri Éva

2007-ben:

 • Szabó Ernőné,
 • Jankus Éva

2008-ban:

 • Ablonczyné Szamosközi Éva,
 • Fajt István

2009-ben:

 • Szabó Ernőné,
 • Baráth Katalin Zita

2010-ben, a 20 éves jubileum alkalmából:

 • Varga Eszter,
 • Borbély Csenge,
 • Csikós Ida,
 • Szöllősi Tünde,
 • Lajos Ágnes,
 • Soós Katalin,
 • Dénes Annamária,
 • Nagy Gábor,
 • Beregi Lászlóné Ildikó,
 • Jaczkovits család,
 • Ablonczy család

2011-ben:

 • Palkovics Zsuzsanna,
 • Tábori Szabolcs és Tamara,
 • Dobráter Janka

 

 

 

Névadónk: Karácsony Sándor

Karácsony Sándor

A magyar oktatás egyik kiemelkedő alakja volt ő, olyan tanár, akit mindenki csak kívánhat magának, de kevesen kapják meg.

Földesen született 1891-ben, és Budapesten halt meg 1952-ben. Már a század legelején, diákként tudatosult benne, hogy tanár szeretne lenni, sőt későbbi írásaiban meg is jelent ennek pontos dátuma:

“1902 őszén írattak be Debrecenbe elsős gimnazistának. Szeptember 10-én 8-9-ig volt az első latin óránk. A 9 órai tízpercben láttam meg világosan, hogy az Isten is tanárnak szánt. Attól fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Figyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, ha tanár.”