Forradalmi szabadulószoba

Ebben a tanévben az 1848. március 15-re és az azt követő szabadságharcra való emlékezésnek rendhagyó módját választotta iskolánk.

A készülődés már az ünnep előtti napokban elkezdődött, a tantermek faliújságaira kikerültek a neves történelmi eseménnyel kapcsolatos kérdések, kutatómunkára ösztönző feladatok és elkészült a nemzeti ünnephez méltó dekoráció is.

Délelőttünk a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd egy Petőfi verset hallgattunk meg Zámbó Marci előadásában. A legizgalmasabb rész azonban csak ez után következett.

A “forradalmi szabadulószoba” feladatait az ötletgazda 6. osztályosok segítségével állítottuk össze, évfolyamonként más-más kihívások elé állítva ezzel diákjainkat. Az ünnepi hajviselet vagy a nemzeti színű szendvicsek elkészítése, a toborzóplakát megrajzolása, a katonadalok eléneklése közös gondolkodásra és együttműködésre késztette a szabadulni vágyókat. / A termeket valóban kulcsra zártuk, a diákok osztályfőnököstül odabent, a folyosókon és az épületben így egy darabig szokatlan csend honolt.. 🙂 /

Fizikai erőfeszítések nélkül mit sem ér egy ilyen délelőtt.. 🙂  Úgy tűnt azonban, a 100 fekvőtámasz teljesítése nem okozott gondot, mindenki bebizonyította, hogy kiváló katona lehetne. A korabeli eseményekkel kapcsolatos totót is ügyesen oldották meg az osztályok. A kiszabadulást az is nehezítette, hogy a termekbe zárt csapatoknak először is azokat az elrejtett üzeneteket kellett megkeresniük, melyek a megoldandó feladatokat tartalmazták, csak ezután kezdődhetett a szellemi, fizikai “erőpróba”.

A délelőtt szerencsésen végződött, mert bár nem könnyen / két helyiségben nem akart kinyílni az ajtó, beragadt a zár 🙂 / , az osztályok kiszabadultak és a legügyesebbek – akik az eredményes feladatmegoldással a legtöbb katonát toborozták – átvehették a jól megérdemelt tortát és csokikat. Alkalmunkat a Szózat eléneklésével zártuk.

Köszönet jár a 6. osztályosoknak és Kassai Ildikó néninek a feladatok összeállításában és az egész nap sikeres lebonyolításában nyújtott segítségéért.