A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola

és Óvoda (1194 Budapest, Kisviola u. 44.)  tagiskolájának MÓDOSÍTOTT intézkedési terve  a koronavírus járvány időszakában

(Hatályba lépés: 2020. szeptember 09-től)

 

 

Az intézkedési tervünket az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az azóta érkezett miniszteri, , illetve oktatási hivatali, és más helyről érkezett tájékoztatók, ajánlások figyelembe vételével készítettük.

 

A nyári szünet folyamán többször is, elvégeztük a teljes iskola fertőtlenítését.

A 2020. 08. 31-i ballagást követően minden érintett helyiségben ismételten fertőtlenítettünk.

 

Fő irányvonal: Minden iskolai munkatárs, tanuló tegyen meg annak érdekében minden tőle telhetőt, hogy a fertőzés veszélyt minimálisra tudjuk korlátozni!

 

Az intézkedési tervben foglaltak megismertetésének formái:

-          emailos megosztás (szülők, iskolai munkatársak, fenntartó, iskolaorvos, üzemorvos)

-          intézkedési terv elhelyezése a honlapon,

-          osztályfőnöki órák keretében tanulók tájékoztatása

-          intézkedési terv egy példányának kifüggesztése a portán

 

Alkalmazott eszközök:

-          minden mellékhelyiségbe, tantrerembe, könyvtárba, az irodákba, étkezőbe, konyhába, az iskolaépület fő és udvari bejáratához, elhelyeztünk kézfertőtlenítőt.

-          a beléptetéshez beszereztünk három automata (1-2 mp alatt mérő) érintésmentes hőmérőket.

-          minden mosdó mellett fertőtlenítő oldatos pumpás tárolót helyeztünk el. A kéztörlést papírtörölközők elhelyezésével tesszük lehetővé.

-          a takarításhoz, különböző felületek tisztításához szintén beszereztük a szükséges mennyiségű fertőtlenítő oldatokat.

 

Az iskola helyiségeinek berendezésében a minimális méretek miatt nem sok lehetőségünk volt változtatni, de amit tudtunk megtettünk a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

Elkülönítésre az 1. emeleti fiú öltözőt jelöltük ki.

 

Az épületen belül a bútorokat, berendezéseket, helyiségeket rendszeresen, naponta akár többször is fertőtlenítjük, takarítjuk, minden helyiségben rendszeresen szellőztetünk.

 

A belépés és távozás szabályozása:

2020. szeptember 2-tól az iskolaépületben csak olyan tanulók tartózkodhatnak, akikre vonatkozólag gondviselőik már leadták az egészségügyi körülményekre, ill. gyermekeik állapotokra vonatkozó „Szülői egészségügyi nyilatkozat a 2020-21-es tanév indításához” című nyilatkozatot. Az iskolában csak egészséges személy tartózkodhat.

 

Ø  Az iskolában, és az iskolaudvaron csak a tanulók, és az iskola dolgozói tartózkodhatnak, valamint azok a személyek, akik erre külön engedélyt kapnak, vagy hivatalos ügyet kell, hogy intézzenek, ha azt se telefonon, se emailban, se a Mozanaplón keresztül nem lehetett elintézni.

Ø  Ha az épületbe nem iskolai dolgozónak kell tartózkodnia, az ő nevét és elérhetőségét a portán fel kell jegyezni. Adatait csak a járványügyi hatóságok számára lehet tovább adni. Egy hónap elteltével az adatait törölni kell.

Ø  A küldeményt kézbesítő személy is csak a portáig jöhet be az iskolába.

Ø  Az iskolaépületbe belépni, csak maszkban szabad, és a bejáratnál mindenkinek hőmérséklet ellenőrzésen kell átesnie, és el kell végeznie a kézfertőtlenítést!

Ø  Amig a központi előírásokat nem szigorítják, az iskolai munkatársak maguk dönthetnek arról, hogy a tantermekben akarnak-e maszkot viselni, vagy sem. A tanulóink esetében erről a szülők, illetve a gondviselők határozhatnak. Ha egy pedagógus kéri, akkor a diákoknak a tanteremben is fel kell venniük az adott órán a maszkot. Minden más személynek az iskolaépületben kötelező maszkot viselni.

Ø  A tanáriban, és az irodákban a saját dolgozóknak a maszk viselése rendkívül ajánlott.

Ø  A reggeli iskolába érkezéskor a főbejárat mellett az udvar felöli bejáratot is lehet használni, a higiéniai előírások betartásával. A főbejárat felöli zsilipben egyszerre csak egy személy tartózkodhat.

Ø   Lázas személy nem léphet be az iskolaépületbe.

Ø  Ha egy iskolánkba érkező személynél az érkezéskor a koronavírus-fertőzésre utaló tünetet és vagy 37,5 feletti hőemelkedést tapasztalunk, és a mérést öt perc múlva megismételve ugyanaz az eredmény, akkor neki haza kell mennie. (A koronavírus tüneteit az 1. sz. melléklet tartalmazza.) Ugyanez történik, ha ezt az iskolai idő alatt tapasztaljuk egy felnőttnél, vagy egy diáknál, de ez utóbbi esetben a hazameneteléig gondoskodunk a biztonságos elkülönítéséről is. Az elkülőnítőből való távozását követően azonnal fertőtleníteni kell a helyiséget.

Ø  A tanulók azon részét, akiknek szülei előre jelezték, hogy a délelőtti tanulást, illetve az ebédet, vagy a délutáni tanulási időt, esetleg valamilyen külön foglalkozást követően elviszik, a felügyeletükkel megbízott munkatársak kikísérik a középső kapuhoz, amelyen keresztül távozhatnak.

o   A többi tanulóért érkező személyek a portán jelezhetik, hogy kiért jöttek, és azt követően el kell hagyniuk az épületet, és azon kívül kell megvárni a gyerekeket.

o   Természetesen a megfelelő engedéllyel rendelkező tanulók az abban jelzett időpontkor egyedül is haza mehetnek, de nekik, amiután az iskolát elhagyták, a legrövidebb úton a leggyorsabban kell az otthonukba menniük!

o   Mind az utcán, mind pedig az iskolában kerülni kell a csoportosulásokat!

 

A tanulók iskolában való tartózkodása:

 

Ø  minden tanulónak kell lennie tisztasági csomagjának, mely a következő dolgokat tartalmazza:

o   maszk, kézfertőtlenítő, papír zsebkendő, esetleg kesztyű, ill. nedves kendő

Ø  a tanulók igyekezzenek érkezésüket követően minél gyorsabban bemenni az osztálytermeikbe

Ø  törekedni kell a saját tanterem használatára (kivétel speciális tanórák, és csoportbontások esetén)

Ø  minden esetben törekedni kell a másfél méteres védőtávolság betartására

Ø  a szünetekben az 1. 2. osztály esetében időeltolást alkalmazunk, a felsőbb tanulóknál pedig az udvari szüneteket a beosztás szerint valósítjuk meg (2. sz. melléklet)

Ø  folyamatosan ügyelni kell a különböző csoportok lehetőség szerinti elkülönítéséra, a helyiségek gyakori szellőztetésére, és a tanulók, rendszeres kézfertőtlenírtésére

Ø  testnevelés, ill. néptánc órán, valamint a délutáni sportköröknél, udvari foglalkozásoknál ha párok kialakítása szükséges, akkor törekedni kell az azonos, állandó párokra

Ø  énekórán minden esetben, szolfézs órán, ha a tanulók száma eléri, vagy meghaladja a tizet, maszkot kell használni!

Ø  testnevelés órát, amikor az időjárás engedi, az udvaron kell megtartani.

Ø  törekedni kell arra, hogy az épületben minél kevesebb tanuló tartózkodjon, ezért meg kell kérni a szülőket, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy gyermekük addig tartózkodjon az iskolában, amíg az feltétlenül szükséges.

Ø  otthonról a fertőzés veszély miatt semmilyen játékot nem hozhat be senki.

Ø  váltócipőt október 15-ig csak esős, sáros időben kell felvenni, azt követően viszont mindig át kell venni.

 

 

Az étkezésről.

 

Ø  Minden tanulónak rendelkezni kell saját kulaccsal ivás céljából.

Ø  Az olyan tanulók számára, akiknek gluténmentes, laktózmentes, vagy inzulin rezisztencia esetére összeállított menüre van szükségük, és ezt az étkeztető cég az orvos által meghatározott minőségben és mennyiségben tudja biztosítani, onnan kell az ételt megrendelni, egyéb speciális étkezési szükséglet esetén csak indokolt esetben hozhatnak a tanulók saját ebédet az iskolába, ha az erre vonatkozó igazgatónak benyújtott kérelmük pozitív elbírálásban részesült. Természetesen ezt csak a higiéniai szabályok betartásával szabad megtenni.

Ø  Fokozott hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek ne nyúljanak, egymás tárgyaihoz, ill. ne egyenek egymás ételéből és ne igyanak egymás italából. Délután közös uzsonnázás nem lesz, így ebben az időszakban minden gyermek csak a saját maga által hozott uzsonnát fogyaszthatja el a saját helyén.

Rendezvények, kirándulások

 

A hétkezdő és a reggeli áhítatok megtartásának rendje:

 

Ø   a hétkezdő áhítaton a templomban heti váltásban vesznek részt a tanulók („A” hét alsósok, „B” hét felsősök), a többiek pedig közvetítésen keresztül nézik az osztálytermükben.

Ø  a reggeli áhítatok továbbra is ¾ 8-kor lesznek, de nem az aulában, hanem mindenkinek a saját termében.

Szülőértekezletek – fogadóórák

Ø  Szülőértekezleteket tanulónként csak 1-1 szülő részvételével a tantermeknél nagyobb iskolai vagy templomban lévő helyiségekben lehet megtartani. Fogadóórákat csak online tartunk. Minden fontos információt a Mozanaplón keresztül küldünk ki emailban.

 

 

Erdei iskolák – kirándulások

Ø  A félév végéig nem rendezünk erdei iskolákat. Kirándulni mehetnek a tanulóink, de csak addig, amíg a rendelkezések ezt nem tiltják, és csak akkor, ha egy-egy osztály külön megy, a biztonsági előírások betartásával.

Iskolai rendezvények

Ø  Ezek közül az egész intézményt, vagy több osztályt érintő közös helyiségekben megtartott rendezvényeket visszavonásig nem fogjuk megtartani, kivétel a fent említett hétkezdő áhítat. (Természetesen ez az intézkedés az online megtartható rendezvényeinket nem érinti, pl. OZSV.)

 

A tanulók/munkatársak betegség utáni visszatérése

 

Ha az iskolai dolgozó, vagy tanuló igazoltan koronavírus fertőzés következtében betegedett meg, és az intézmény értesül róla, annak tényét  jelezni kell a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu email címen, nem megadva a személyes adatokat, de a státuszukat (diák/pedagógus/technikai dolgozó) egyértelműsítve. Ebben az esetben az államilag meghatározott protokoll vonatkozik rájuk.

Ha a megbetegedésük nem koronavírus fertőzésből származott, minden esetben „Egészséges, közösségbe mehet” szövegezésű háziorvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

 

A karanténban otthon levő tanulók számára a következőket biztosítjuk:

 

-          óravázlatot, tananyagot, leckét, alkalmankénti zoom-os tanári segítségnyújtást

Kommunikáció

Ø  Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatáshoz kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/szükséges követni.

Ø  Az Intézkedési tervben rögzítetteket időszakonként felülvizsgáljuk, és ha szükséges módosítjuk. Erről természetesen értesítjük az érintetteket.

Ø  Kérünk minden intézményhasználót, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett tartsa be Intézkedési tervben leírtakat! Működjünk együtt annak érdekében, hogy az iskolánkban megelőzhessük a vírus megjelenését, és hosszútávon megvédhessük diákjainkat, intézményünk dolgozóit, családjaikat!

Elérhetőségeink:

Telefon: +36 1 282 94 83

Email: ksrefisk3@gmail.com

Honlap: http://www.rozsaterireformatusiskola.hu

SEGÍTŐ ÉS FELELŐSÉGTELJES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ELŐRE IS KÖSZTÖNJÜK!

Budapest, 2020. 09. 07.

Nagy Gábor

igazgató

 

 

 

 

 

 


Dokumentumok

Iskolai módosított intézkedési terv20.09.09-től (1).docx