Projekthét az 5.osztályban, középpontban a görögökkel

 

Karácsony Sándor pedagógiai elvei elevenedtek meg az elmúlt hetekben az ötödik osztályosaink körében. Diákjaink egy projekt keretében ismerkedtek meg az ókori görög kultúrával, azzal a rendkívül gazdag és sokszínű kultúrkinccsel, ami európaiságunkat máig nagyban meghatározza.

Iskolánk történetének ez volt az első hosszabb időt felölelő projektje, de hisszük, hogy nem az utolsó. November második felében nyitottuk meg ezt az időszakot, melynek lényege, hogy a projektben résztvevő tíz tantárgy anyaga az ókori görög világot állította a középpontba. A projektben megfogalmazott céljaink a sokszínűség, a tolerancia, a szabad gondolkodás, európai értékek, demokrácia, az ókori görögök hagyatéka a művészetekben és a tudományokban. Ezeket a célokat lényegében sikerült elérnünk.

Megfogalmazott pedagógiai céljaink voltak: komplex látásmód fejlesztése, kooperációra nevelés, a különböző erősségek fejlesztése, melynek együttes értékelése hasznos a fejlődésben, aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, európai azonosságtudatra nevelés, egyetemes kultúraismeret, környezettudatosságra nevelés.

A feladatokat négy fős csoportoknak osztottuk ki. Minden pedagógusnak az volt a célja, hogy minél több produktum szolgáljon a záróbemutató segédeszközeként. Előzetesen az egyes tantárgyak keretében maximálisan kiosztható pontokat határoztunk meg, vagyis minden – a projektben részt vevő - pedagógus rendelkezett egy előre meghatározott pontszámmal, melyet a projekt teljes időtartama alatt, az általa jónak látott módon és ütemben osztott ki a gyerekeknek egyénenként. A projekt során minden pedagógus a saját módján természetesen értékelte a diákokat tantárgyán belüli osztályzatokkal, de a záróbemutató végén az elért pontokat összegezve megajánlottunk egy témazáró jegyet. A diákok pedig kiválaszthatták, hogy ezt az osztályzatot melyik – a projektben résztvevő – tantárgyból íratják be.

A lebonyolítás során szem előtt tartottuk a közös tevékenység fontosságát, pedagógiai hasznát. A projekt során adódó minden apróbb hiányosságot igyekeztünk az értékelés során felfedni és ezeket a későbbiekben orvosolni. 

A projekt zárónapján bemutatott produktumok minden tekintetben felülmúlták előzetes várakozásainkat, mert diákjaink valóban a legjobbat hozták ki magukból. A trójai háború története prezentáció keretében került bemutatásra, míg az annak a hátterében álló mitológiai történetet színdarabbal keltették életre a diákok. A technika órák keretében gyönyörű görög mintás tányért festettek, készítettek ión oszlopokat, amiket be is mutattak. Művészetből a görög vázafestészetet helyezték a középpontba, a művészettörténeti áttekintés után a diákok maguk is megfestették saját vázájukat. A természettudományokra is nagy hangsúlyt fektettünk, természetismeretből maketteket készítettek a gyerekek a Naprendszerről, matematikából fejtörőket oldottak meg és a geometria alapjainál egy kis tudománytörténetet is tanulhattak. Kreativitásukat a táncnál is megmutathatták a diákok. A néptánc órákon tanultak néhány alapvető lépést, azonban a csapatok maguk alkották meg a produkcióikat. A projektnap záróakkordja egy olimpiai verseny volt, ahol a három hétben nyújtott aktivitásuk elismeréseként bajnokokat is avattunk, mindez az ének-zene és a testnevelés összevont óráján keresztül valósult meg. A zene, a dal s a tánc színezte az olimpia alatt átélt nagy ünnepet: gitároztak és énekeltek a gyerekek, majd a vallási körmenet megérkezett a küzdőtérre, a sportolók esküt tettek (a gyerekek által előzetesen megírt esküszövegekből a legtalálóbbat választottuk ki, és azt mondták el közösen a tanulók), majd egy versenyszám következett (szekérhajtás), s végül sor került az eredményhirdetésre is. Az alkalmat csoportkép készítésével zártuk le.

Mindent egybevetve egy jó hangulatú, tartalmas és értékes időszakunk és projektbemutató napunk volt.


Galéria


Dokumentumok

Görög nap (1).docx