A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda iskolai tagintézménye

Intézményünk Kispest kertvárosi övezetében egy átmenő forgalomtól elzárt területen található. Két tagintézményből áll, egy óvodából, amely 2 vegyescsoporttal működik, és egy nyolcosztályos általános iskolából, melynek évfolyamonként egy-egy osztálya van.

Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink képesség szerinti fejlesztésére. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy végzős tanulóink a számukra legmegfelelőbb intézményben folytathassák tanulmányaikat. Intézményünk tandíjmentes.

 

ISKOLÁNK fő jellegzetességei:

 

1.        Keresztyén szellemiség, ezen belül református arculat.

2.         Családias légkör, évfolyamonként egy-egy osztály, bensőséges tanár-diák-szülő viszony.

3.        A karácsony sándori pedagógia követése: gyermekközpontúság, hangsúlyos magyar nyelvi nevelés, identitástudat valamint egységes világszemlélet kialakítása; egymásra épülő tantárgyak; erdei iskola; tanulmányi kirándulások.

4.         Digitális kompetencia fejlesztése (Tankocka program 1. osztálytól, hatékony informatika oktatás felső tagozatban, felkészítés ECDL vizsgára.)

 

Célunk: biztonságos környezetben egészséges személyiségű, keresztyén értékrendű gyermekek felnevelése.

Az első osztályban olvasás-írást Meixner-módszer szerint tanítunk, amely segíti az esetleges diszlexiás ill. diszgráfiás tanulók haladását is. A hagyományos tantárgyakon kívül minden évfolyamon órarendi keretben tartjuk a hittan és a néptánc órákat.  Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv tanítására is. Az angol nyelvvel először szakköri foglalkozásokon ismerkedhetnek tanulóink, majd negyedik osztálytól csoportbontásban, tanórai keretek között. A matematikát, és a magyar nyelvtant ötödik osztálytól csoportbontásban tanítjuk, ezzel is elősegítve a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Délutáni időben (vagy tanítási időn túl) a következő szakkörökön/foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek: foci, rajz, röplabda, ping-pong, sakk, angol, informatika.

A leendő 5. és 6. osztályban digitális matematikát tanítunk, ahova 2020. május 11-ig lehet jelentkezni. 

Matematikából és magyarból a tehetségek kibontakozását elősegítő gazdagító programokat szervezünk, 7. és 8. osztályban ugyanezekből a tantárgyakból felvételi előkészítőt tartunk.

A felsős informatika órák felkészítik a gyerekeket 3-4. ECDL modul vizsgájának megszerzésére. E mellett lehetőségük van gépírás tanfolyamon is részt venni.

A tanév során megemlékezünk a református egyházi és az állami ünnepekről. Az általunk szervezett rendezvények lehetőséget biztosítanak gyermekeinknek színdarabok, néptáncos és komolyzenei produkciók bemutatására családtagjaiknak, ill. más érdeklődőknek. Ezáltal tudunk hangsúlyt fektetni a művészeti nevelésre is.

Pedagógusaink jól felkészültek, gyermekszeretők. Munkájukat fogadalmuk szerint lelkiismeretesen és áldozatkészen végzik, amit tanulóink jó eredményei is alátámasztanak az állami, ill. egyházi iskolák részére szervezett kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken elért dobogós helyezéseikkel.

Iskolánk rendelkezik minden szükséges helyiséggel, amelyek teret adnak az intézményben folyó színvonalas oktató-nevelő munkához. Oktatási intézményünk egy rugalmas burkolatú sportpályával is büszkélkedhet.

Jövőbeni terveink:

Az iskolaépületünk, a hatosztályos struktúránk nyolcosztályos struktúra váltását követően és a különböző csoportbontás és az egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztő foglalkozások és az igen helyigényes programok megvalósítása eredményeként sajnos egy kissé szűkössé vált, így újabb bővítésben kell gondolkodnunk. Ennek egyik lehetséges megoldása a meglévő fő épület óvoda felé történő bővítése, mely teljes mértékben kielégítené a céljaink eléréséhez szükséges helyigényünket.

A másik dédelgetett tervünk, hogy ha a Kispesti Önkormányzat esetleg úgy határoz, hogy kiüríti az iskolánkkal és óvodánkkal is szomszédos Endresz György utca 49. szám alatti ingatlanát, és meg tudnánk egyezni valami kedvező bérleti konstrukcióban, mi szívesen terjeszkednénk arra mind az óvodával, mind pedig az iskolával.

 

 

 


Galéria