A projekt fő jellemzői:

 •           A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben
 •           A projekt címe: „Digitális közösség – digitális esélyegyenlőség”
 •          A szerződött támogatás összege: 84 482 187 Ft
 •          A támogatás mértéke: 100%
 •           A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00006
 •         A projekt megvalósulási formája: konzorcium
 •           Kedvezményezett neve (konzorciumivezető): Halásztelki Református Egyházközség
 •           A projektben résztvevő konzorciumi tagok: Kispest-Rózsatéri Református EgyházközségMajosházi Református Egyházközség 
 •           A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01
 •           A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31

 

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt Felhívása szerint a konzorciumban résztvevő intézményeknek egy közös kompetenciafejlesztési területet kellett választaniuk, amely a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása. A Halásztelki Református Egyházközség a Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskolájának bevonásával valósítja meg a projektet. Az intézmény által választott, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális módszertani csomagok a következők:

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 9 fő alsó tagozatos, matematikát oktató tanító kerül bevonásra. A csomag megvalósítására minden alsó tagozatos (1-4.) évfolyamról két-két osztályt kívánunk bevonni, összesen 222 fő tanuló fog részt venni a digitális pedagógiai módszertani csomag kipróbálásában.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 3 fő, felső tagozaton tanító matematika szakos tanár kerül bevonásra. A csomag megvalósítására három felső tagozatos évfolyamról két-két osztályt kívánunk bevonni, összesen 181 fő tanuló fog részt venni a digitális pedagógiai módszertani csomag kipróbálásában.

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31.

.A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 •          Projektnyitó rendezvény megtartása a projekt társadalmi beágyazottságának növelése érdekében
 •          Az intézményben 2 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 100” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény.
 •          Intézményünkből a bevont 12 fő szakmai megvalósító mellett további 8 főt küldünk el infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésre, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.
 •           Tankocka használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton 12 fő pedagógus vesz részt.
 •           Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.
 •          kötelező nyilvánosság biztosítása keretén belül kihelyezzük a „C” típusú táblát két helyen: az Egyházközség telephelyén, valamint az iskola épületénél
 •           Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.
 •           A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni
 •            A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát
 •           A projekt során két alkalommal elkészítjük a horizontális követelmények teljesítésére vonatkozó jelentést
 •           A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül
 •          A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk
 •           A projekt során 4 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára
 •           A bevont szakmai megvalósítók összesen 360 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára
 •           A projekt eredményeinek bemutatására projektzáró rendezvényt szervezünk.
 •           Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást
 •           Projektszinten 1 fő digitális módszertani asszisztens foglalkoztatását tervezzük
 •           Projektgazdaként a projekt teljes időtartama alatt biztosítjuk a projektmenedzsment működését-          A projekt során szakmai együttműködést alakítunk ki a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal, az EFOP-3.1.2-16 program kedvezményezett konzorcium vezetőjével (Eszterházy Károly Egyetem), illetve a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztéséért felelős szervezettel