"Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!"/Zsolt 25,4/

Áldozócsütörtöki ünnepi zenés áhítatra gyűltek össze iskolánk felsős tagozatos diákjai. Ablonczy Kálmán, gyülekezetünk lelkésze az Úr Jézus útjának állomásait elevenítette fel rajzokon keresztül. Bartha Krisztina és Suba-Faluvégi Eszter zsoltárokkal, Köpe Ábel zongora-, Bartha Krisztina hegedű-, Németh Mandula fuvolajátékkal örvendeztette meg közösségünket. Istennek hála, hogy ezt a hagyományos alkalmunkat megtarthattuk.


Galéria